Вовед во статистика преку препознавање, собирање и претставување на податоци. Дефинирање на основните поими за почеток на развој на статистичко размислување. Со помош на ова видео ќе разберете што е тоа популација, примерок и цензус.

Voved vo statistika

Целта е да се разбере како да извлечеме добар примерок од одредена популација!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , ,