Многу корисно видео во кое секој ученик може да го тестира своето познавање од областа на накрсни, согласни и наизменични агли. Мора да ги знаете дефинициите за овие агли кои следуваат од агли кај паралелни прави и агли во точка!

Vezhbi so agli kaj paralelni pravi

Презентацијата ви овозможува запирање на видеото по посочувањето на барањето за конкретен агол, размислувате за одговорот, со повторно вклучување го гледате точниот одговор и потоа следува ново прашање.Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , ,