Оваа видео презентација содржи:

  1. Дефинирање на вектор
  2. Ознаки
  3. Транслација на вектор во дадена точка
  4. Еднаквост на вектори
  5. Визуелно претставување на правец, насока и интензитет на вектор
Vektori

Транслацијата обидете се самостојно да ја повторите користејќи два правоаголни триаголници за цртање или пак линијар и еден правоаголен триаголник!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , , , ,