Многу примери решени задачи чекор по чекор за упростување на логаритми. Различни задачи со различни нивоа на тежина.

Uprostuvanje na logaritmi

За да се следи решавањето на овие задачи ученикот мора добро да ги знае основните правила за оперирање со логаритми. Вратете се на претходното видео за да можете да продолжите тука!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: ,