Метод за упростување на корен доколку поткореновиот израз може да се разложи на множители од кои еден е “цел квадрат”. Лесна постапка која ќе ви помогне во многу задачи со цел да добиете поелегантна форма за кореновиот запис.

Uprostuvanje na koren

Примерите се решени со дополнителни насочувања кои ќе помогнат многу лесно да ја разберте целата постапка!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , ,