Вовед во основите на степенувањето! Многу примери кои ќе ви помогнат да научите што претставува степенувањето и која е неговата спротивна операција.

Stepenuvanje

Решени примери за одредување на непознат степен во форма на равенство.



Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: ,