Видеото ви овозможува да ги разберете операциите со вектори: собирање, одземање и множење. Повеќе примери за операции со два или повеќе вектори опишани на геометриски начин.

Пред да почнете со операции со вектори погледнете го видео материјалот со дефинирање на вектор.

Sobiranje odzemanje i mnozhenje na vektori

Во вториот дел објаснето е читањето на векторите и операциите со вектори во координатен систем и со дадени координати! Овој начин на размислување ќе ви помогне лесно да најдете проекција на даден вектор или дел од претставен график на координатните оски!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , , , ,