Овој водич ќе ви покаже што претставуваат скалдни 2Д фигури по дефиниција. Освен тоа ќе видите повеќе примери за складни фигури.

Skladni 2D figuri so primer za skladni strani i agli

Во вториот дел од видеото ќе научите како да означувате парови складни страни и агли кај два складни триаголници. Не заборавајте дека при означувањето на аглите со три темиња, секогаш ознаката за теме во средината го покажува местото каде што се наоѓа самиот агол!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , ,