Видео презентација која ќе им помогне на учениците да научат што е тоа оска (права) на симетрија.

Видеото содржи:

а) Приказ на оска на симатрија кај повеќе геометриски фигури

Simetrija vo odnos na prava

б) Вежби за одредување дали има или нема оска на симетрија

в) Одредување на повеќе од една оска на симетрија кај иста геометриска фигураСледете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , ,