Конструктивни зафати за да се конструира симетрала на отсечка (права која ја дели отсечката на два еднакви дела – симетрични еден во однос на друг).

Simetrala na otsechka

Поребен прибор: линијар и шестар!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , ,