Дефинирање и одредување на ранг на група податоци!

Rang

Повеќе примери со пресметување на ранг како разлика меѓу најголемиот и најмалиот податок во рамките на група податоци.Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: