Основни податоци за операцијата коренување. Со гледањето на ова видео ќе научите кои се главните елементи на запис на корен и како се нарекуваат. Главната цел е да се свати што всушност претставува коренувањето.

Запомнете што е тоа:

а) Коренов показател

б) Коренов знак

в) Подкоренов израз

Osnova za korenuvanje

Видеото ви покажува дека коренувањето е спротивна операција на степенувањето! Секој ученик кој учи операции со коренување мора да ја знае основата на коренувањето!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , , ,