Видеото има за цел да ви покаже која е разликата меѓу насочени и ненасочени агли. “Геометриски” или “тригонометриски” приказ на агол.

Nasochecni i nenasocheni agli

Освен разликата меѓу двата вида на агли ќе научите и која е разликата во нивното означување!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , ,