Дефинирање и одредување на мода од група податоци. Одредување на мода во повеќе примери во кои може да има или да нема мода.

Moda

Во примерите со мода, се посочени групи кои може да имаат една мода или повеќе од една.Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: