Решавање на систем линеарни равенки со две непознати, користејќи метод на спротивни коефициенти (метод на елиминација).

Видео презентацијата содржи повеќе примери за решавање на ваков тип на задачи. Првата група примери се со детално објаснување за да се научи методот. По решението следува проверка за утврдување на точност.

Sistem linearni ravenki so dve nepoznati Metod na sprotivni koeficienti

Метод на замена – кликнете го текстот за да научите да решавате систем линеарни равенки со две непознати, користејќи метод на замена! Пред да започнете со решавање на систем линеарни равенки со две непознати може да се потсетите што е тоа линеарна равенка со една непозната!

Втората група на задачи се без објаснување за вовед во користење на методот на спротивни коефициенти самостојно!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , , , , ,