Едноставни вежби за логаритми што ќе ви помогнат да разберете:

а) Што е тоа логаритам

б) Кои се деловите на еден запис на логаритам

в) Како одредуваме решение на логаритам

Logaritmi ednostavni vezhbi

Многу важно е да се разбере дека логаритмирањето е операција за одредување на непознат степен во равенство со степенување!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , ,