Конструктивни зафати кои треба да се преземат за да се конструира рамностран триаголник (види видови триаголници) со помош на шестар и линијар.

Konstrukcija na ramnostran triagolnik

Кратко видео кое ви нуди можност брзо да се потсетите на оваа постапка доколку некогаш ви е потребна!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , ,