Применета математика во физика! Видео кое ќе ви помогне многу за да научите како се внесуваат податоци (координати) во график брзина-време. Покрај најосновното ова видео ќе содржи анализа на забрзување во различни интервали од движењето.

Grafik brzina vreme

Освен општите информации во вториот дел на видеото ви се дадени сите пресметки на забрзувањето во различни сегменти од патувањето!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , ,