Презентирање на трансформацијата на било кој насочен агол во општ вид. Приказ на агол запишан во општ вид со пример и математичка формула.

Agol vo opsht vid

Повеќе примери за извлекување на множител пред 360 и собрање или одземање со дополнителен број за финално изедначување!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , ,