Едноставно видео кое содржи дефинирање на агол и поделба на аглите (ненасочени) според големината:

Agol i vidovi agli

Видови агли:

а) остар агол

б) прав агол

в) тап агол

г) рамен агол

д) неконвексен агол

ѓ) полн агол

На крај на видеото се прикажани мерките радијан и степен со објаснување.

Остар агол е аголот кој е помал од 90 степени.

Прав агол е аголот кој има точно 90 степени.

Тап агол е агоолот кој е поголем од 90 степени, а е помал од 180 степени.

Рамен агол е аголот кој има точно 180 степени.

Неконвексен агол е аголот кој е поголем од 180 степени, а е помал од 360 степени.

Полн аголе е аголот кој има точно 360 степени.

Постојат агли кои може да бидат поголеми од 360 степени!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , ,