Илустративни примери кои ќе ви покажат какви парови агли се добиваат кога две паралелни прави ќе се пресечат со трета права (трансверзала) под агол различен од 90 степени.

а) Согласни агли – лежат на иста страна од трансверзалата, еднакви се и притоа еден од нив е внатрешен а вториот надворешен

б) Наизменични агли – лежат на различна страна од трансверзалата, еднакви се и притоа и двата се внатрешни или пак и двата се надворешни

Agli kaj paralelni linii

в) Покрај првите два типа агли, на почетокот прикажани се и накрсните агли

Една од најважните информации за основно познавање на карактеристични агли кои се применуваат во многу задачи и проблеми за откривање на непознат агол.Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , , , , , ,